Når du driver butikk blir du aldri ferdig utlært. Du MÅ være i kontinuerlig utvikling. Butikkyrket er komplekst. Dagene er lange, kveldene er korte og du kan ha lett for å nedprioritere butikkfaglig oppdatering. 

Derfor har jeg laget kunnskapsportalen som er et sted du kan hente påfyll, kunnskap, inspirasjon og ikke minst; fellesskap med andre butikkdrivere som VET hva du står i. I akkurat passelige porsjoner. 

Portalen åpnes to ganger i året. Første lansering er i perioden 1. mai til 8. mai 2020. Så forsvinner tilgangen, ingen nye slipper inn før i november 2020. 

Kunnskapsportalen hjelper deg å få rammeverket rundt butikken din på plass. Du får tilgang til tekster, PDFer, sjekklister, filmer, lydfiler og bonuser.

 

Hver måned for du epost med et spark bak, hver måned er det livesending og mye mer. Dette har du faktisk ikke råd til å gå glipp av. 

Det er ingen bindinsgtid, du kan si opp når som helst.