Bøker utkommet i serien:

"De små bøkene med de store svarene":

Butikken - og den visuelle identitet

Butikken - vindusutstillinger og butikkuttrykk

Butikken - fra bekymring til begeistring

Første og andre bok er nå ikke lengre tilgjengelig. Bok nr. 3 kan sendes i posten. 

Ønsker du å bli god på butikkens instagram? Ja, da finnes det en E-bok om det.

Trykk på knappene for å bestille.